Vásárolj velünk Online aukciókon.

 

Cégünk olyan, egész USA-t lefedő aukciókon van regisztrálva, mint pl. eBay, vagy Copart illetve Insurance Auto Auctions (sérült, visszavett autók) hogy csak a nagyobbakat említsük. A mi segítségünkel Te is vásárolhatsz online, mindössze annyit kell tenned, hogy tárcsázol minket a részletekért.

 

Fontos tudnivalók vásárlás előtt:

 

Vámtarifa tételek:

 

Személyautó
Teherautó
Motorkerékpár
Quad/ATV

Új

 

 

Benzines, dizel 10%

Benzines, dizel

0-5 t össztömeg / 0-2800 CCM : 10%

5-20 t össztömeg / 2800 CCM: 22%

0-250 CCM : 8%

Új és használt 250- CCM : 6%

10%

Használt

 

 

Benzines, dizel 10%

Benzines, dizel

0-5 t össztömeg / 0-2800 CCM : 10%

5-20 t össztömeg / 2800 CCM: 22%

0-250 CCM : 8%

Új és használt 250- CCM : 6%

10%

 

További információ olvasható itt a gépjárművek árúosztályozásáról.

 

Hazatelepülés

 

Azok a személyek, akik a lakóhelyüket harmadik országból a Közösség vámterületére helyezik át, azok jogosultak a személyes vagyontárgyaikat vámmentesen behozni a Közösség vámterületére.
A személyes vagyontárgyaknak
a) az érintett személy birtokában kell, hogy legyen legalább hat hónapja, azt az időpontot megelőzően, hogy a harmadik országban megszűnik a lakóhelye;
b) ugyanazt a célt szolgálja az új lakóhelyén.
A mentesség csak olyan személynek adható meg, akinek a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösségen kívül volt.
Nem adható mentesség a következőkre:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohánytermékek;
c) kereskedelmi szállítóeszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit.
A vámkezelést legalább a hazaköltözést követő 12 hónapon belül kell kérni.
A vámmentesen vámkezelt vagyontárgyak a vámkezeléstől számított 12 hónapig csak a vámhatóság értesítésével adhatók kölcsönbe, zálogba és bérbe. Azaz eddig az időpontig nem ruházhatóak át sem visszterhesen, sem ingyenesen. 12 hónapon belüli elidegenítés esetén vámot kell fizetni a termékekre.
A személygépkocsi és a motorkerékpár is vámmentesen vámkezelhető, amennyiben a közlekedési felügyelet előzetes vizsgálatán megállapították, hogy forgalomba helyezhető. A személygépkocsi után regisztrációs adót kell fizetnie. Az adó mértéke EURO III-as motor esetén 540.000,- Ft, EURO II-es motor esetén 810.000,- Ft.

 

Veterán gépjárművek minősítése

A jogszabály szerint muzeális - veterán - autónak az a jármű minősül, ami legalább 30 éves.
Az egyéb gépjárművek közé sorolható a teljes egészében elektromos, gázturbinás stb. hajtású autó. A muzeális járművekre vonatkozó szabályokkal foglalkozik az alábbi jogszabály is.


"5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK
19/A. § (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon, a muzeális jellegű jármű összeépítésének és forgalomba helyezésének engedélyezését, valamint a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatát a (6)-(10) bekezdésekben meghatározott módon, illetőleg eltéréssel kell végezni.
(2) A muzeális jellegű jármű a gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó:
a) az 1905. év előtt gyártott jármű az antik (A),
b) az 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű a veterán (B),
c) az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I. (C),
d) az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II. (D),
e) az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I. (E),
f) az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),
g) az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G) kategóriába tartozik.
(3) A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.
(4) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:
a) gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,
b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,
c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.
(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatát a területi közlekedési felügyelet a (4)-(6) bekezdésekben meghatározott muzeális minősítő vizsgálathoz kapcsolódóan, illetőleg azt követően végzi el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítésének, illetőleg az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésének eljárása során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.
(8) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése - a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett - abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek, de teljesíti legalább - ideiglenesen a közúti forgalomban való részvétele során - az MR.-ben a lassú járművekre meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeket.
(9) A muzeális jellegű jármű forgalmi engedélyének érvényességi idejét a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani.

 

Regisztrációs adó, másik tagországban vásárolt hybrid autók után.

 

A regisztrációs adó-törvény a hibrid autók esetében nem tesz különbséget az Otto- vagy dízelmotor mérete alapján. Az adó összege egységesen 190 000 Ft.

 

Regisztrációs adó, másik tagországban vásárolt motorkerékpár után.


A Magyarországon forgalomba helyezendő motorkerékpárok után is regisztrációs adót kell fizetni. (A quadokat a regisztrációs adóigazgatási eljárás során motorkerékpárnak kell tekinteni.)
Az adó mértéke a gépjármű műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ. A regisztrációs adóról a többször módosított 2003. évi CX. törvény rendelkezik.

A regisztrációs adó kiszámításának rendje az alábbiak szerint alakul:

Az adó összege motorkerékpárok esetén

Adókategória

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai

Adótétel

1.

80 cm3-ig

20 000 Ft/db

2.

81-125 cm3-ig

95 000 Ft/db

3.

126-500 cm3-ig

135 000 Ft/db

4.

501-900 cm3-ig

180 000 Ft/db

5.

901 cm3-től

230 000 Ft/db

Új motorkerékpár forgalomba helyezésénél a regisztrációs adó mértéke megegyezik táblázatban szereplő összegekkel.

A regisztrációs adó mértéke a használt motorkerékpárnál a forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével csökken. Ennek számítási módjához ezt töltsd le.

A pontos szabályozást a regisztrációs adóról szóló 2003. CX. törvény hatályos változata tartalmazza. A jogszabályt megtalálhatja az alábbi oldalon.

A regisztrációs adó megfizetési rendje megtalálható a Vám- és Pénzügyőrség honlapján.

 

 

 

 

klikk - Mindenhol a világonklikk - Egy kis betekintésklikk - Hogyan is szállítunk